Jaká rizika kryje havarijní pojištění?

Rádi vám poradíme

Zákaznický servis

Zavoláme Vám zpět

Tel: +420 222 100 200
info@online-pojisteni.cz
Po–Pá 8:30 - 19:00
So–Ne 10:00 - 18:00

Zavoláme vám zdarma zpět!

Havarijní pojištění v základním modelu kryje několik případů, v rámci kterých vám bude přiznána finanční náhrada při poškození vašeho vozu.

Automobil je u mnoha z nás naprostou nezbytnou součástí každodenního života. Nezřídka se jedná i o nákladnou investici, o kterou bychom samozřejmě neradi přišli.

A právě z tohoto důvodu je zde havarijní pojištění vozidel, které chrání vaše investice,. K jeho sjednání vám postačí vůz s platným technickým průkazem a tuzemskou registrační značkou.

Zaměřme se ale nyní na základní krytí havarijního pojištění, které je u většiny pojišťoven totožné.

Druhy havarijního pojištění

Většina pojišťoven nabízí velkou škálu úpravy tohoto typu pojištění, v základu je však možné havarijní pojištění rozdělit na tyto skupiny:

  • Havárie – pojištění vozu v případě havárie (zaviněné nebo nezaviněné)
  • Živelné události – pojištění vozu pro případ přírodních katastrof (požáry, krupobití, bouřky aj.)
  • Odcizení – pojištění vozu pro případ jeho krádeže
  • Vandalismus – úhrada škod na vozidle způsobené vandalismem
  • Neoprávněné užití vozidla – pojištění proti neoprávněnému užití vozu

Havarijní pojištění a jeho základní krytí

Z naprosto laického pohledu také vyplývá, že nejzákladnější krytí vzniká při dopravní nehodě. Při střetu s jiným dopravním prostředkem silničního provozu nebo majetkem jakýchkoliv dalších osob. Havarijní pojištění vozidel se ale také vztahuje na zdraví a životy samotných cestujících. Jedná se o havárie, které jsou způsobeny jak cizím zaviněním, tak úmyslným jednáním. Jde tedy o odlišný typ pojištění v porovnání s povinným ručením.

Jak již bylo uvedeno, havarijní pojištění pokrývá také oblast vandalismu, tedy situaci, během níž vám bylo vozidlo poničeno úmyslně třetí osobou. S tím do určité míry souvisí i odcizení vozidla, respektive krádež automobilu.

Základní havarijní pojištění vozidel se vztahuje i na živelné pohromy, které jsou nepředvídatelné a mohou způsobit poměrně značné škody na vašem majetku. Do této kategorie krytí patří zejména požáry, krupobití, povodně, pády stromů, zásahy blesků, laviny, apod.

Vedlejší krytí havarijního pojištění vozidel

V rámci havarijního pojištění má každý řidič na výběr také z řady dalších doplňkových typů krytí. V případě těchto služeb lze připojistit např. čelní sklo, zavazadla nebo jinou speciální výbavu vozidla, zabezpečit úrazové pojištění cestujících, získat nadstandardní asistenční služby, náhradní vozidlo nebo náklady na půjčovné.

I z výše uvedeného vyplývá, že havarijní pojištění je individuální záležitostí a může mít  spoustu podob. Nemusíte se tak zaměřovat pouze na kompletní základní nabídku, ale lze volit i z jednotlivých konkrétních typů krytí, které je možné kombinovat – lidově řečeno, nechat si „ušít“ havarijní pojištění na míru. Na základě tohoto vzniká i odlišná cena za havarijní pojištění vozidla. Zároveň tuto cenu ovlivňují další faktory, jako např. technické parametry automobilu, jeho stáří, účel užívání apod.